Joan Jacas Moral


Ph.D. Universitat Politècnica de Catalunya 1987 Spain
Dissertation: Contribució a l'estudi de les relacions d'indistingibilitat i a les seves aplicacions als processos de classificació

Advisor: Llorenç Valverde García

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 101775 for the advisor ID.