Ignasia Rodríguez-Roda Layret


Ph.D. Universitat de Girona 1998 Spain
Dissertation: Desenvolupament d'un protocol per l'aplicació de sistemes basats en el coneixement a la gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes

Advisor: Unknown

Student:

NameSchoolYearDescendants
Comas, JoaquimUniversitat de Girona2000

According to our current on-line database, Ignasia Rodríguez-Roda Layret has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 102640 for the advisor ID.