Evert Jan Evers


Ph.D. Universiteit Leiden 1897 Netherlands
Dissertation: Over de kracht, die een vloeistofstroom in sommige gevallen loodrecht op zijne richting op een medegesleept lichaam uitoefent
Mathematics Subject Classification: 76—Fluid mechanics

Advisor: Hendrik Antoon Lorentz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 108131 for the advisor ID.