D. P. A. Verrijp


Ph.D. Universiteit Leiden 1902 Netherlands
Dissertation: Het interferentievlak bij de ringen van Newton en bij eenige andere verschijnselen

Advisor: Hendrik Antoon Lorentz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 108134 for the advisor ID.