Geertruida Luberta de Haas-Lorentz


Ph.D. Universiteit Leiden 1912 Netherlands
Dissertation: Over de theorie van de Brown'schen beweging en daarmede verwante verschijnselen
Mathematics Subject Classification: 82—Statistical mechanics, structure of matter

Advisor: Hendrik Antoon Lorentz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 108141 for the advisor ID.