Jan Stankiewicz

MathSciNet


Ph.D. 1969
Dissertation:

Advisor: Zdzisław Lewandowski

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Bednarz, UrszulaPolitechnika Łódzka2005
Dziok, JacekUniwersytet Łódzki1995
Jurasińska, RenataPolitechnika Łódzka2001
Kanas, StanisławaUniwersytet Łódzki19936
Kowalczyk, JoannaPolitechnika Łódzka2005
Lecko, AdamUniwersytet Łódzki1993
Piejko, KrzysztofUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej2003
Sokół, JanuszUniwersytet Łódzki1995
Szpila, AnnaPolitechnika Łódzka2001
Trojnar-Spelina, LucynaUniwersytet Łódzki1999
Wiśniowska-Wajnryb, AgnieszkaUniwersytet Łódzki1999

According to our current on-line database, Jan Stankiewicz has 11 students and 15 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 109487 for the advisor ID.