Jan Willem Schuttevaer


Ph.D. Universiteit Utrecht 1942 Netherlands
Dissertation: Relatieve waarschijnlijkheden van overgangen in het calcium-, zink- en strontiumatoom
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor: Joannes Marius Wilhelm Milatz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112308 for the advisor ID.