Gale Bruno van Albada


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1945 Netherlands
Dissertation: Een onderzoek van lijnintensiteiten in eenige sterspectra van het tweede type
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor 1: Jacob Clay
Advisor 2: Anton Pannekoek

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112493 for the advisor ID.