Michal Kisielewicz


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1968 Poland
Dissertation: Istnienie i rozniczkowalnosc rozwiazan rownan rozniczkowych typu A.D.Myszkisa z opozniajacym sie argumentem.
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Andrzej Alexiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 242040 for the advisor ID.