Wladyslaw Kubaszewski


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1974 Poland
Dissertation: O zagadnieniach mieszanych dla rownania parabolicznego i biparabolicznego w pewnych obszarach czasoprzestrzeni.
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Andrzej Alexiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 242043 for the advisor ID.