Jan Gorowski


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1978 Poland
Dissertation: Wybrane zagadnienia brzegowe dla pewnych klas rownan eliptycznych rzedu 2p.
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Andrzej Alexiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 242047 for the advisor ID.