Kazimierz Kapturkiewicz


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1978 Poland
Dissertation: O pewnych zagadnieniach brzegowych dla rownan Dpu(X)=F(X), p=1,2, w obszarach nieograniczonych.
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Andrzej Alexiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 242048 for the advisor ID.