Jacobus Johannes Koch


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1929 Netherlands
Dissertation: Eenige toepassingen van de leer der eigenfuncties op vraagstukken uit de toegepaste mechanica

Advisor 1: Cornelis Benjamin Biezeno

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302913 for the advisor ID.