Pieter Maarten de Wolff


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1951 Netherlands
Dissertation: Bijdragen tot de theorie en praktijk van röntgenografische quantitatieve bepalingen met de poederdiffractiemethode

Advisor 1: Hendrik Berend Dorgelo

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 307814 for the advisor ID.