Victor Emanuel Gonsalves


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1937 Netherlands
Dissertation: Metingen aangaande de relatieve energieverdeeling van het continue waterstofspectrum tusschen 2000 en 3000 AE

Advisor 1: Hendrik Berend Dorgelo

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 307825 for the advisor ID.