Jonkheer Joan Jacob Quarles van Ufford


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1963 Netherlands
Dissertation: Zwavel en bitumen: Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden om zwavel of zwavelrijke materialen in bitumen te verwerken

Advisor 1: Johannes Cornelis Vlugter

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 308176 for the advisor ID.