Tina Kogovšek


Ph.D. University of Ljubljana 2001 Slovenia
Dissertation: Ocenjevanje zanesljivosti in veljavnosti merjenja značilnosti egocentričnih socialnih omrežij

Advisor: Anuška Ferligoj

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 66214 for the advisor ID.