Harry Sitters

MathSciNet


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 2007 Netherlands
Dissertation: Sybrandt Hansz Cardinael 1578-1647, Rekenmeester en wiskundige, zijn leven en zijn werk

Promotor 1: Hendrik Wolter Broer
Promotor 2: J. A. van Maanen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 146460 for the advisor ID.